Testamente

Det finns flera olika skäl till att upprätta ett testamente. I många fall handlar det om att man vill avvika från den fördelningen av arvet som lagen föreskriver, men det kan också handla om att man vill underlätta för anhöriga och förhindra tvister.

Genom att upprätta ett testamente kan man själv påverka hur ens tillgångar ska fördelas efter man har gått bort. En möjlighet som är viktig framförallt för dem som lever i ett samboförhållande eller i ett äktenskap där det finns särkullbarn.  I andra fall kan det handla om att man vill stödja en speciell person eller organisation.

Även om lagens fördelning av arvet stämmer överens med ens egna önskemål så finns det skäl att upprätta ett testamente. I ett testamente kan man t.ex. föreskriva att egendomen ska ärvas som enskild egendom. Det är vanligt att föräldrar, oavsett om de är gifta, sambor eller ensamstående, upprättar ett sådant förordnande för att skydda barnet mot att deras partner en dag kan få rätt till arvet vid en eventuell framtida skilsmässa. Genom att upprätta ett testamente underlättar man även för anhöriga och kan förhindra framtida tvister.

Juristbyrån Alexandra hjälper dig gärna att upprätta ett testamente som fördelar dina tillgångar på det sätt du vill och med de förbehåll du önskar.