Bouppteckning

När någon gått bort finns det många praktiska problem som måste lösas. Ett av dem första är att en bouppteckning måste upprättas. 

En bouppteckning är en sammanställning av den bortgångnes alla tillgångar och skulder där det även fastställs vilka som är dödsbodelägare, efterarvingar samt testamentstagare. Om den avlidne lämnat efter sig väldigt små tillgångar, som högst räcker till att betala begravningskostnaderna, kan bouppteckningen ersättas av en dödsboanmälan.

En bouppteckningsförrättning, ett sammanträde där den avlidnes tillgångar och skulder gås igenom och bouppteckningshandlingen undertecknas, måste hållas inom tre månader efter dödsfallet. Bouppteckningen ska därefter skickas in till Skatteverket inom fyra månader efter dödsfallet.
Det är först när Skatteverket har godkänt och registrerat bouppteckningen som dödsbodelägarna till exempel kan sälja den avlidnes bostad eller avsluta dess bankkonton.

När bouppteckningen är upprättad behöver en bodelning i vissa fall genomföras. Det är först när bouppteckningen och eventuell bodelning är klar som dödsbodelägarna kan göra ett så kallat arvskifte.

Juristbyrån Alexandra hjälper er gärna genom hela processen, från upprättandet av bouppteckningshandlingen till att arvskiftet är genomfört.