Samägare

Äger du någonting tillsammans med en eller flera personer? I så fall kan det finnas anledning att upprätta ett samäganderättsavtal.

Att samäga en fastighet, aktier eller kanske en bil ihop med någon annan kan vara väldigt givande och ha många positiva effekter. I vissa fall kanske man själv valt att köpa t.ex. en segelbåt ihop med en vän. I andra fall har samägandet uppkommit på grund av att man till exempel har ärvt en sommarstuga tillsammans med sina syskon.
Som samägare till en egendom måste man komma överens om saker som skötsel, ekonomi, nyttjanderätt m.m. I många fall görs en sådan överenskommelse mellan samägare endast muntligt. Det gör att det i efterhand är svårt att fastställa vad som faktiskt gäller för den gemensamma egendomen. Det kan därför vara klokt att upprätta ett samäganderättsavtal för att undvika onödiga konflikter.

Juristbyrån Alexandra hjälper er gärna att specificera ett samäganderättsavtal utifrån er unika situation.