Skuldebrev

Att låna ut pengar till familj eller vänner är inte ovanligt. För att undvika missförstånd och konflikter är det dock klokt att samtidigt upprätta ett skuldebrev.

Ett skuldebrev är en trygghet för den som lånar ut pengar eftersom det då finns ett skriftligt bevis som talar om hur de utlånade pengarna ska betalas tillbaka.

Kontakta gärna Juristbyrån Alexandra om du vill ha hjälp med att upprätta ett skuldebrev som tydligt anger och reglerar hur återbetalningen av skulden ska ske och om det tillkommer eventuella räntor.