Stjärnfamilj

I svensk lag definieras inte begreppet ”familj”. Däremot har alla en grundlagsskyddad rättighet till ett familjeliv.

Många av bestämmelserna på familjerättens område är skapade under en tid då begreppet familj för de flesta troligtvis var mer eller mindre synonymt med kärnfamilj. Så ser dock inte alla familjer ut. Även om lagstiftning på området på senare år har förändrats, t.ex. har vi idag en könsneutral sambo- och äktenskapslagstiftning, så kan det för vissa familjekonstellation fortfarande vara av stor vikt att se över sin juridiska situation.

I Sverige kan juridisk sett bara två vuxna leva tillsammans i en äktenskapsliknande relation och ett barn kan endast ha högst två rättsliga föräldrar. Lever man flera vuxna tillsammans eller är fler än två som har valt att skaffa barn ihop så kan det därför vara aktuellt att se över om man t.ex. behöver upprätta ett samäganderättsavtal för den gemensamma bostaden eller ett testamente för att reglera arvsrätten. Testamente kan även vara aktuellt att upprätta om man vill att sina bonus- eller fosterbarn ska ärva en. Läs gärna mer under ”Barnfamilj” vad som är bra att tänka på om du/ni har minderåriga barn.

Genom begreppet ”stjärnfamilj” har familjebegreppet på senare år vidgats. Det rymmer alla typer av familjekonstellationer och belyser att en familj är en familj oavsett om det finns barn med i bilden och inkluderar t.ex. samkönade relationer och de som inte lever i någon parrelation alls.

Till Juristbyrån Alexandra är alla familjer välkomna oavsett om man är singel, lever i en klassisk kärnfamilj, definierar sig som regnbågsfamilj eller helst beskriver sig som bonus– eller stjärnfamilj. För vår del behöver man inte definiera sin familj alls. Det viktiga är att du berättar för oss hur just din familj ser ut så att vi kan hitta den bästa och mest passande juridiska lösningen för just er.