Särbo

Om du är särbo, i meningen att du har en kärleksrelation men varken är sambo, gift eller registrerad partner, räknas du ur ett juridiskt perspektiv som ensamstående. Det gör att det kan finnas anledning att upprätta ett testamente, en framtidsfullmakt eller kanske ett samäganderättsavtal för att du och din särbo ska kunna känna er trygga inför framtiden.

Vad händer om jag skulle drabbas av en olycka eller blir sjuk?
Genom att upprätta en framtidsfullmakt kan du i förtid själv bestämma att t.ex. din särbo ska få lova att fatta beslut i ditt ställe, om du skulle drabbas av en olycka eller sjukdom som gör att du inte längre har förmågan att fatta självständiga beslut. Genom framtidsfullmakten kan du även specificera hur du vill att din särbo i så fall ska agera inom olika områden och säkerställa att han eller hon kan agera snabbt i ditt ställe om det skulle behövas.

Vem ska ärva vad?
Särbor ärver inte varandra enligt lag. Istället är det den avlidnes barn och övriga arvingar som har rätt att få ut sitt arv direkt.
Om du vill att ditt arv ska fördelas på ett annat sätt än vad lagen föreskriver måste du upprätta ett testamente. Kanske äger ni en båt tillsammans som du önskar att din särbo ska kunna behålla? Eller så vill du att din särbo ska ärva hela din kvarlåtenskap?
Barn till en särbo har trots ett testamente alltid rätt att få ut sin laglott direkt vid förälderns död, vilket är hälften av arvslotten.
Genom att upprätta ett testamente kan man även föreskriva att egendomen ska ärvas som enskild egendom. Det är vanligt att föräldrar upprättar ett sådant förordnande för att skydda sina barn mot att deras partner en dag kan få rätt till arvet vid en eventuell framtida skilsmässa.
Läs gärna mer under ”Barnfamilj” vad som är bra att tänka på gällande testamente om du har minderåriga barn. Är du djurägare kan det även finnas anledning att inkludera dem i testamentet.

Behöver vi upprätta ett samäganderättsavtal?
Om du och din särbo äger någonting tillsammans, som t.ex. en sommarstuga, kan det vara klokt att upprätta ett samäganderättsavtal för att klargör praktiska saker kring det gemensamma ägandet.

Juristbyrån Alexandra hjälper er gärna att upprätta de dokument som krävs för att ni båda ska kunna känna er trygga inför framtiden.