Prislista

TjänstPris
Arvsavstående2500*
ArvsskifteOrd. timtaxa*
Bodelningsavtal mellan gifta8000*
Bodelningsavtal mellan sambor 7000*
BouppteckningOrd. timtaxa*
Framtidsfullmakt3500*
Framtidsfullmakter (två likvärdiga, t.ex. par)4000*
Fullmakt2000*
Gåvobrev för lös egendom3500*
Gåvobrev för fast egendom eller bostadsrätt6000*
Köpekontrakt och köpebrevOrd. timtaxa*
Samboavtal3000*
Samäganderättsavtal5000*
Skuldebrev3500*
Testamente (enskilt)4500*
Testamente inbördes (två likvärdiga, t.ex. par)5000*
Äktenskapsförord4000*
*Ovan angivna priser är inklusive moms. För de vanligaste juridiska dokumenten erbjuds fast pris. I det fasta priset ingår 1 timme personlig rådgivning. Rådgivning utöver det debiteras löpande enligt ordinarie timtaxa. Ordinarie timtaxa är 1900 kr inklusive moms. För övriga tjänster debiteras klient i enlighet med den ordinarie timtaxan om inget annat har avtalats. Prislistan gäller för år 2024.
Du kan ladda ner prislistan här.