Köpekontrakt

Vid köp mellan privatpersoner kan det vara bra att upprätta ett köpekontrakt.

Ett köpekontrakt är ett skriftligt avtal där det anges vad parterna har kommit överens om, som varans skick, pris samt hur betalningen ska ske. Ett korrekt köpekontrakt skapar trygghet för båda parter och minskar risken för oklarheter.

Juristbyrån Alexandra hjälper dig gärna med att upprätta ett köpekontrakt, oavsett vad det är du planerar att sälja.