Sambo

Att leva i ett samboförhållande innebär inte enbart att man delar ett hem tillsammans med en partner. Det innebär också att sambolagens regler om bodelning kan bli aktuella, samtidigt som man inte har samma rättsliga skydd som om man vore gift. Som sambo bör man därför sätta sig in i vad en separation kan innebära och besluta sig för vad man vill ska ske om någon skulle bli sjuk eller dö.

Vad händer om förhållandet upphör?
När ett samboförhållande upphör, genom separation eller dödsfall, kan sambolagens bodelningsregler bli aktuella. Det innebär att värdet av den bostad och det bohag som du eller din sambo har köpt för gemensamt användande ska delas lika mellan er. Detta kan upplevas som orättvist om t.ex. den ena av er har köpt merparten av möblerna till bostaden eller ensam finansierat köpet av bostadsrätten eller villan. Sambor bör därför fundera över om de vill avtala bort sambolagens bodelningsregler, helt eller delvis, genom att upprätta ett samboavtal.
Har ni inte upprätt något samboavtal och en av er dör så är det enkom upp till den efterlevande sambon att bestämma om en bodelning ska ske eller inte. Äger den efterlevande sambon mer än hälften av samboegendomen är det till dennes fördel att inte begära bodelning eftersom den då får behålla det som den själv äger.

Vad händer om en av oss dör?
Sambor ärver inte varandra enligt lag. Istället är den avlidnes barn och övriga arvingar som har rätt att få ut sitt arv direkt. Det gäller även om arvet är upplåst i en bostad eller andra fasta tillgångar. Par som lever som sambor, oavsett om de har barn eller inte och oavsett om eventuella barn är gemensamma eller från tidigare relationer, bör därför överväga att upprätta ett inbördes testamente till förmån för varandra. 
Barn till sambor har trots ett testamente alltid rätt att få ut sin laglott direkt vid förälderns död, vilket är hälften av arvslotten. Därför kan testamentet behöva kompletteras med t.ex. en livförsäkring för att den efterlevande sambon ska ha tillräckliga medel för att t.ex. kunna bo kvar i bostadsrätten eller villan.

Vad händer om någon av oss drabbas av en olycka eller blir sjuk?
Genom att upprätta en framtidsfullmakt kan du i förtid själv bestämma att t.ex. din sambo ska få lova att fatta beslut i ditt ställe, om du skulle drabbas av en olycka eller sjukdom som gör att du inte längre har förmågan att fatta självständiga beslut. Genom framtidsfullmakten kan du specificera hur du vill att din sambo ska agera inom olika områden och säkerställa att hon eller han kan agera snabbt i ditt ställe om det skulle behövas.

Juristbyrån Alexandra hjälper er gärna att upprätta de dokument som krävs för att ni båda ska kunna känna er trygga inför framtiden.