Samäganderättsavtal

Att äga en båt eller kanske en sommarstuga tillsammans med t.ex. sina syskon eller en vän kan ha sina fördelar. För att undvika onödiga konflikter kan det dock vara klokt att upprätta ett samäganderättsavtal.

Ett samäganderättsavtal är en handling där man klargör praktiska saker kring det gemensamma ägandet, som hur nyttjandet av egendomen ska se ut, hur kostnader ska fördelas eller vem som ska vara ansvarig för att fakturor blir betalda. Genom att upprätta ett samäganderättsavtal kan man undvika meningsskiljaktigheter eftersom det blir tydligt vad det är ni har kommit överens om.

Juristbyrån Alexandra hjälper er gärna att specificera ett samäganderättsavtal utifrån er unika situation.