Senior

Att planera inför sitt åldrande kan innebära allt från att man redan under sin livstid vill överlämna sommarhuset till nästa generation till att man i förtid vill kunna besluta om vem som ska ta hand om ens ekonomi om man skulle drabbas av en sjukdom. För många är det även viktigt att kunna försäkra sig om att nära och kära kommer att få det så bra som möjligt efter det att man själv har gått bort.

Vad händer om jag blir sjuk?
Om du skulle drabbas av en olycka eller sjukdom som gör att du inte längre kan fatta självständiga beslut finns hjälp att få från samhällets sida, i form av en god man eller förvaltare. Möjligheten att själv kunna påverka vem som i så fall ska företräda en eller hur uppdraget ska utföras är dock begränsat. Därför infördes 2017 det privaträttsliga alternativet framtidsfullmakten i svensk rätt.
Genom att upprätta en framtidsfullmakt kan du i förtid själv bestämma vem eller vilka som ska företräda dig, gällande dina ekonomiska och personliga angelägenheter, samt specificera hur uppdraget i så fall ska utföras, om du en dag skulle behöva den hjälpen. Det gör att du kan planera inför din ålderdom och se till så att saker kommer att skötas om på det sättet som du önskar.

Vem ska ärva vad?
Om du vill att ditt arv ska fördelas på ett annat sätt än vad lagen föreskriver måste du upprätta ett testamente. En möjlighet som är viktigt framförallt för dig som lever i ett samboförhållande eller i ett äktenskap där det finns särkullbarn. I andra fall kan det handla om att man t.ex. vill stödja en speciell person eller organisation.
Även om lagens fördelning av arvet stämmer överens med ens egna önskemål så finns det skäl att upprätta ett testamente. I ett testamente kan man t.ex. föreskriva att egendomen ska ärvas som enskild egendom. Det är vanligt att föräldrar, oavsett om de är gifta, sambor eller ensamstående, upprättar ett sådant förordnande för att skydda barnet mot att deras partner en dag kan få rätt till arvet vid en eventuell framtida skilsmässa. 

Måste man dokumentera gåvor till sina barn?
Föräldrar kan ibland vilja ge sina barn gåvor till ett större värde redan under sin livstid. Det kan handla om att man har möjlighet att stötta sina barn ekonomiskt och inte tycker att barnen ska behöva vänta på sitt arv. I andra fall kan det handla om att man inte längre har möjlighet att själv sköta om eller nyttja sin sommarstuga, men vet att ett av barnen är intresserade av att ta över den.
Om du måste upprätta ett gåvobrev är beroende på vad det är du planerar att ge bort. Men även i situationer där gåvobrev inte är obligatoriskt kan det vara bra att upprätta ett för att skapa trygghet för både givare och mottagare och för att förebygga framtida oklarheter och konflikter. 
När en förälder under sin livstid ger gåvor till sina barn presumeras gåvorna utgöra förskott på arv. Det betyder att gåvomottagarens arvsrätt minskar med ett lika stort belopp som gåvans värde. Vill man inte att gåvan ska utgöra förskott på arv måste det framgå av gåvobrevet. Genom att upprätta ett gåvobrev kan man även villkora att gåvan ska vara mottagarens enskilda egendom, vilken betyder att ditt barn inte kommer att behöva dela med sig av gåvan till en partner vid en eventuell framtida skilsmässa.

Juristbyrån Alexandra hjälper dig gärna att upprätta de dokument som krävs för att du ska kunna känna dig trygg inför framtiden.