Djurägare

Att vara djurägare är för många en livsstil och våra djur ses ofta som familjemedlemmar. Ur ett juridiskt perspektiv kan det därför vara klokt att fundera kring hur ditt djur ska få den bästa omvårdnaden om du t.ex. skulle bli allvarligt sjuk eller dö. Det finns även anledning att se över vem som har rätt till djuret vid en separation/skilsmässa och hur man kan förebygga konflikter om man äger ett djur tillsammans med någon annan.

Vad händer om jag blir sjuk?
Genom att upprätta en framtidsfullmakt kan du själv bestämma vem du tycker är mest lämpad att ta hand om ditt djur, om du skulle drabbas av en olycka eller sjukdom som gör att du inte längre har förmågan att göra det själv.
Kanske har du en vän som redan idag brukar hjälpa dig med din häst och som är väl insatt i vad den behöver för att må bra? Eller en granne som har en nära relation till din hund? Genom framtidsfullmakten utser du inte bara vem eller vilka som ska få förtroendet att ta hand om ditt djur utan du kan även lämna instruktioner om hur du vill att uppdraget ska utföras.

Vad händer om jag går bort?
Djur betraktas i juridisk mening som lös egendom, vilken innebär att t.ex. hundar och katter går i arv på samma sätt som en soffa eller en tavla. Ditt djur kommer därför att ärvas av den eller de som har arvsrätt efter dig enligt lag, om du inte har upprättat ett testamente.
Även om vi människor vanligtvis har en längre livslängd än våra djur så kan det vara tryggt att ha planerat för scenariot att djuret behöver ett nytt hem med anledning av ens bortgång.
Kanske vill du att någon speciell organisation eller person ska ärva din häst, sköldpadda eller fågel? Genom att upprätta ett testamente kan du även skriva in att t.ex. en viss summa pengar ska gå till den eller de som ska ta hand om djuret, för att säkerställa att medel finns för t.ex. veterinärbesök, foder eller för att sätta en guldkant på djurets liv.

Vad händer vid en separation/skilsmässa?
Oavsett om ni är sambor eller gifta så är det vem som äger djuret som kommer att vara avgörande gällande vem som har rätt till djuret vid en separation/skilsmässa.
Vid samboskap ingår inte djur vid en eventuell bodelning, utan djuret kommer att följa med den parten som är dess faktiska ägare. Skulle ni äga djuret tillsammans så kommer ni att fortsätta att äga djuret ihop, om ni inte kan enas om något annat.
Vid bodelning mellan makar så ingår istället normalt djur. Det betyder att djuret kommer att omfattas av den egendom som ska delas mellan makarna. Om en av makarna ensam äger djuret har denna dock rätt att i första hand få djuret på sin lott i bodelningen, men den andra maken ska i så fall kompenseras ekonomiskt eller med annan egendom till ett motsvarande värde.
Om du är gift och vill säkerställa att ditt djur inte kan komma att ingå vid en eventuell framtida bodelning så måste du upprätta ett äktenskapsförord.  

Kan man reglera samägandet av ett djur?
Ibland uppkommer ett behov av att reglera samägandet av ett djur i samband med en separation. Men det kan också handla om två vänner som har bestämt sig för att t.ex. köpa en valp ihop och som planerar att dela vårdnaden och kostnaderna för hunden.
För att förebygga konflikter när man äger något tillsammans med någon annan så kan det vara klokt att upprätta ett samäganderättsavtal. Det är en handling som klargör praktiska saker kring det gemensamma ägandet, som vem hunden eller katten ska bo hos, hur kostnader ska fördelas eller vem som är ansvarig för att djuret t.ex. blir vaccinerat.  

Juristbyrån Alexandra hjälper er gärna att upprätta de handlingar som krävs för att det ska bli så bra som möjligt för både er och era djur.