Bonusfamilj

Är ni sambor ärver ni inte varandra. Är ni gifta, saknar gemensamma barn, men har barn sedan tidigare med någon annan, ärver ni inte heller varandra. Lever man i en bonusfamilj behöver man därför nästan alltid upprätta ett testamente, men även ett samboavtal eller äktenskapsförord kan behövas för att skydda alla i familjen.

Gift med särkullbarn
Till skillnad mot gemensamma barn, som måste vänta tills båda föräldrarna är döda innan de kan få ut sitt arv, har särkullbarn enligt lag rätt att få ut sitt arv direkt.  Det gäller även om arvet är upplåst i en bostad eller andra fasta tillgångar. Par med särkullbarn bör därför överväga att upprätta ett testamente för att möjliggöra för den efterlevande maken att till exempel kunna bo kvar i bostadsrätten eller villan.  
Genom att upprätta ett testamente kan man förordna att arvet ska fördelas på ett annat sätt än vad lagen föreskriver. Ett barns rätt till arv kallas arvslott men den kan genom ett testamente minskas ner till hälften, så kallad laglott, till förmån för den efterlevande maken.
För att säkerställa att den efterlevande maken kommer att ha tillräckliga ekonomiska medel för att kunna lösa ut särkullbarn och bo kvar i hemmet kan testamentet behöva kompletteras med t.ex. en livförsäkring eller extra sparande. Sitter parets tillgångar till största del i bostaden kan den efterlevande maken i vissa fall ta ett banklån för att betala ut särkullbarnens laglott.

Sambo med särkullbarn
Sambor ärver inte varandra enligt lag. Istället är den avlidnes barn och övriga arvingar som har rätt att få ut sitt arv direkt. Det gäller även om arvet är upplåst i en bostad eller andra fasta tillgångar. Par som lever som sambor, oavsett om de har barn eller inte och oavsett om eventuella barn är gemensamma eller från tidigare relationer, bör därför överväga att upprätta ett inbördes testamente till förmån för varandra. 
Barn till sambor har trots ett testamente alltid rätt att få ut sin laglott direkt vid förälderns död, vilket är hälften av arvslotten. Därför kan testamentet behöva kompletteras med till exempel en livförsäkring för att den efterlevande sambon ska ha tillräckliga medel för att till exempel kunna bo i bostadsrätten eller villan.

Juristbyrån Alexandra hjälper er gärna med att upprätta de dokument som krävs för att både barn och vuxna ska kunna känna sig trygga om något oväntat skulle ske i er familj.