Fullmakt

En fullmakt kan användas vid många olika tillfällen, men upprättas främst när det finns ett behov av att företrädas av någon annan för att man själv rent fysiskt inte har möjlighet att göra något som kräver att man legitimerar sig.

Genom att upprätta en fullmakt kan man ge någon annan tillåtelse att t.ex. teckna ett avtal eller genomföra ett köp i ens namn. Den som agerar med fullmakten är endast ett ombud, det är fortfarande den som har utfärdat fullmakten som är ansvarig för rättshandlingen. Därför är det viktigt att fullmakten utformas korrekt och utefter vad den ska användas till.

Juristbyrån Alexandra hjälper dig gärna att upprätta en fullmakt oavsett om det handlar om en fastighetsaffär eller om du kanske vill ge någon annan rätt att fatta beslut och agera för din räkning vid t.ex. en bouppteckning eller arvskifte.