Framtidsfullmakt

Genom att upprätta en framtidsfullmakt kan man själv bestämma vem som ska har rätt att fatta beslut åt en senare i livet. 

Att som vuxen drabbas av en olycka eller sjukdom kan leda till att man helt eller delvis inte längre kan sköta sin ekonomi eller kan ta hand om sin egendom. Hjälp från samhällets sida finns i så fall att få genom en god man eller förvaltare. Valet av vem som i så fall ska företräda en eller hur uppdraget ska utföras är dock begränsat. Sedan 2017 är det därför istället möjligt att upprätta en framtidsfullmakt. Genom framtidsfullmakten utser man i förtid själv vem eller vilka som ska sköta om ens ekonomiska och personliga angelägenheter den dagen man inte längre själv är förmögen att fatta självständiga beslut.

Vid upprättandet av en framtidsfullmakt finns det flera olika aspekter att ta hänsyn till. Juristbyrån Alexandra är specialiserad på att upprätta framtidsfullmakter och hjälper dig gärna att upprätta handlingen specifikt efter dina önskemål och behov.