Gåvobrev

Det finns situationer när ett gåvobrev är obligatoriskt och andra tillfällen när det inte behövs. Det är dock alltid en bra idé att upprätta ett gåvobrev om du planerar att ge bort något av större värde, oavsett om det är ett juridiskt krav eller inte.

Ett gåvobrev är en juridiskt bindande handling där en person uttrycker sin vilja att ge bort något till någon annan. Gåvobrev måste alltid upprättas vid gåva av fastighet, tomträtt eller bostadsrätt. Gäller gåvan lös egendom, som t.ex. kontanter, en bil eller aktier, krävs inget gåvobrev men det kan skapa en trygghet för både givare och mottagare att upprätta ett eftersom det kan förebygga framtida oklarheter och konflikter.
Genom att upprätta ett gåvobrev kan man även skriva in villkor som skapar trygghet för mottagaren, som att gåvan ska vara mottagarens enskilda egendom. Det betyder att han eller hon får behålla gåvan även vid en eventuell framtida skilsmässa. Det är även möjligt att bestämma att en gåva inte ska räknas som förskott på arv.
För att en gåva mellan makar ska vara gällande även mot givarens borgenärer måste ett gåvobrev upprättas och registreras hos tingsrätten.

Juristbyrån Alexandra bistår dig gärna med upprättandet av ett gåvobrev, oavsett vad du planerar att ge bort eller till vem.