Äktenskapsförord

När man gifter sig kan tanken på att äktenskapet någon gång i framtiden ska upphöra kännas avlägsen. Men faktum är att alla äktenskap upphör förr eller senare, antingen genom skilsmässa eller vid dödsfall.

När ett äktenskap upphör delas normalt värdet av makarnas sammanlagda tillgångar upp likvärdigt mellan partnerna genom bodelning. Det spelar ingen roll vem av makarna som köpt huset eller sparat ihop pengar på ett bankkonto. En sådan fördelning av tillgångarna som lagen föreskriver passar därför inte alla par utan det kan finnas anledning att istället upprätta ett äktenskapsförord.

Genom ett äktenskapsförord kan makar avtala om att t.ex. viss egendom inte ska ingå i bodelningen. Det kan handla om en sommarstuga som ena parten vill behålla på sin sida av släkten eller ett företag som den ena maken byggt upp och vill försäkra sig om att kunna ha kvar. Genom äktenskapsförord kan makar även avtala om att all slags giftorättsgods ska vara enskild egendom och därmed tillfalla den make som äger egendomen när äktenskapet upphör.

Äktenskapsförord kan upprättas både innan vigseln och under pågående äktenskap. Juristbyrån Alexandra hjälper er gärna med att upprätta ett äktenskapsförord utifrån vad som skulle kännas som en rättvis fördelning för er.