Företagare

Som egenföretagare bör man tänka på vad som händer vid en skilsmässa eller vad som sker med företaget om man skulle bli sjuk eller gå bort. För att trygga båda sin familj och sitt företag från framtida problem finns det framförallt fyra viktiga juridiska handlingar som man bör ha koll på: kompanjonsavtal/aktieägaravtal, äktenskapsförord, testamente och framtidsfullmakt.

Kompanjonsavtal/aktieägararvtal
Om man driver ett företag tillsammans med någon annan är det viktigt att upprätta ett kompaanjonsavtal eller aktieägaravtal. Det är en överenskommelse som reder ut vad som gäller mellan er som företagspartners och hur vissa situationer, som att någon av er skulle bli långvarigt sjuk, ska hanteras.

Äktenskapsförord
När det gäller aktiebolag är det vanligt att det skrivs in i aktieägaravtalet att delägarna genom ett äktenskapsförord ska göra aktierna i bolaget till enskild egendom. Även om du är ensam ägare av din firma kan detta vara av vikt, eftersom det betyder att du får behålla hela värdet av företaget vid en eventuell skilsmässa.
Som egenföretagare bör man även se över sina pensionsrättigheter och eventuellt säkerställa att de inte kommer ingå vid en eventuell framtida bodelning.

Testamente
Genom att upprätta ett testamente kan du reglera vad som ska hända med ditt företag om du avlider. Kanske vill du att dina barn ska fortsätta att driva det? Kanske ser du helst att din sambo tar över det? Genom att upprätta ett testamente kan du även se till att skydda bolaget genom att föreskriva att arvet ska vara mottagarens enskilda egendom. Det innebär att företaget aldrig kommer att ingå i en bodelning i händelse av att den eller de som har ärvt företaget skulle skilja sig.

Framtidsfullmakt
Genom att upprätta en framtidsfullmakt kan du själv bestämma vem som ska få fatta beslut i ditt ställe, om du skulle drabbas av en olycka eller sjukdom som gör att du inte längre kan fatta självständiga beslut.
En framtidsfullmakt kan omfatta både dina personliga och ekonomiska angelägenheter, vilket innefattar även ditt företag. Eftersom det är möjligt att utse flera fullmaktshavare och ge dem olika ansvarsområden så kan du utse en speciell person, som du anser har rätt kompetens, specifikt för att enkom ansvara för ditt bolag.

Juristbyrån Alexandra hjälper dig gärna med att upprätta de handlingar som krävs för att trygga framtiden för både ditt bolag och din familj.