Regnbågsfamilj

Sambo- och äktenskapslagstiftningen i Sverige är idag könsneutral. Det betyder att par, oavsett kön, behandlas juridiskt likvärdigt när det kommer till samboskap och äktenskap. Trots det kan det för vissa familjekonstellationer ändå vara av stor vikt att se över sin juridiska situation.

I Sverige kan juridisk sett bara två vuxna leva tillsammans i en äktenskapsliknande relation och ett barn kan endast ha högst två rättsliga föräldrar. Lever man flera vuxna tillsammans eller är fler än två som har valt att skaffa barn ihop så kan det därför vara aktuellt att se över om man t.ex. behöver upprätta ett samäganderättsavtal för den gemensamma bostaden eller ett testamente för att reglera arvsrätten. Läs gärna mer under ”Barnfamilj” vad som är bra att tänka på om du/ni har minderåriga barn.

Från 1995 fram till 2009 kunde två personer av samma kön registrera partnerskap i Sverige. Lagen om registrerat partnerskap upphävdes i samband med att äktenskapsbalken blev könsneutral och samkönade par fick rätt att ingå äktenskap. Registrerade partnerskap som ingåtts enligt den tidigare lagstiftningen består så länge parterna inte upplöser partnerskapet eller omvandlar det till ett äktenskap. Ett registrerat partnerskap har samma juridiska betydelse som ett äktenskap.

Juristbyrån Alexandra hjälper er gärna att upprätta de dokument som krävs utifrån vad som skulle vara det bästa för just er familj.