Ensamstående

Som ensamstående kan det vara klokt att välja vem som ska företräda en vid sjukdom och bestämma hur ens arv en dag ska fördelas.

Vad händer om jag blir sjuk?
Om du skulle drabbas av en olycka eller sjukdom som gör att du inte längre kan fatta självständiga beslut finns hjälp att få från samhällets sida, i form av en god man eller förvaltare. Möjligheten att själv kunna påverka vem som ska företräda en eller hur uppdraget ska utföras är dock begränsat. Därför infördes 2017 det privaträttsliga alternativet framtidsfullmakten i svensk rätt.
Genom att upprätta en framtidsfullmakt kan du i förtid själv bestämma vem eller vilka som ska företräda dig, gällande dina ekonomiska och personliga angelägenheter, samt specificera hur uppdraget ska utföras, om du en dag skulle behöva den hjälpen. Det gör att du kan utse t.ex. dina barn eller en god vän som fullmaktshavare, vars uppgift blir att se till att saker kommer att skötas om på det sättet som du önskar.  

Vem ska ärva vad?
Om du vill att ditt arv ska fördelas på ett annat sätt än vad lagen föreskriver måste du upprätta ett testamente.
Genom att upprätta ett testamente kan du själv fördela dina tillgångar på det sätt du vill och med de förbehåll du önskar. Kanske vill du stötta någon speciell person eller organisation? Genom att upprätta ett testamente kan man även föreskriva att egendomen ska ärvas som enskild egendom. Det är vanligt att föräldrar upprättar ett sådant förordnande för att skydda sina barn mot att deras partner en dag kan få rätt till arvet vid en eventuell framtida skilsmässa. Läs gärna mer under ”Barnfamilj” vad som är bra att tänka på gällande testamente om du har minderåriga barn.

Vad händer med min hund om jag dör?
Vill du att någon särskild person eller organisation ska ärva ditt husdjur måste du upprätta ett testamente. Som djurägare kan man även skriva in att till exempel en viss summa pengar ska gå till den eller de som ska ta hand om djuret, för att säkerställa att medel finns för t.ex. veterinärkostnader, foder eller för att sätta en guldkant på ditt husdjurs liv.

Juristbyrån Alexandra hjälper dig gärna att upprätta de dokument som krävs för att du ska kunna känna dig trygg inför framtiden.